20 ก.ค. 2553

ประเพณีบวชลูกแก้ว สถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่

ระหว่างเดือน เมษายน ของทุกปี ทีวัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณีบวชเณรของชาวล้านนา หรือที่เรียกกันว่า "บวชลูกแก้ว" ที่จัดสืบต่อมาเป็นเวลานาน  คำว่า"ลูกแก้ว" ก็หมายถึงแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่จะมีความสุขที่สุดเมื่อได้เห็นลุกชายตัวเองห่มผ้าเหลือง
งานบวชลูกแก้วจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เด็กชายที่จะเข้าบวชต้องมีอายุ ๑๐-๑๔ ปี ก่อนที่จะเข้าบวชเด็กชายทั้งหมดจะโกนหัวและแต่งองค์ทรงเครื่องใส่ชฎา ดูราวกับเจ้าชายองค์น้อยๆ ดดยมีม้านำขบวนมีเครื่องลูกแก้ววางหลังม้า เด็กชายต้องใส่แว่นดำโดยมีเครื่องหมายว่า ป้องกันสิ่งที่จะมายั่วยวนจิตใจ
ในวันบวชเณรช่วงเช้าเจ้าชายน้อยทั้งหลายจะขี่คอพี่เลี้ยง ซึ่งเปรียบเสมือนม้าพาหนะ ตั้งขบวน ที่หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง แล้วแห่ขบวนรอบวิหารสามรอบเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า และตอนบ่ายก็เปลี่ยนชุดเป็นสีขาว (นาค) เพื่อเข้าไปในวิหาร กล่าวคำบรรพชา ต่อหน้าคณะสงฆ์ เมื่อเรียบร้อยก็ถือเป็นสามเณรโดยสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น