6 เม.ย. 2554

ผีเสื้อปีกสวยนานาชนิด ณ ผืนป่าปางสีดา จ.สระแก้ว


ป่าไม้ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นับเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด อาทิ ช้างป่า เก้ง กวาง หมูป่า เสือ นกเงือก นกยูง ฯลฯ ความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ทำให้อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เต็มไปด้วยผีเสื้ออันสวยงามมากว่า 400 สายพันธุ์ บินอวดโฉมกันตั้งแต่ปลายฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน ไปจนถึงกลางฤดูฝนราวเดือนกรกฎาคมของทุกปี กลายเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว

การชมผีเสื้อสามารถเฝ้าชมได้ตลอดวันเพราะผีเสื้อแต่ละสายพันธ์นั้นมีช่วงเวลาในการหากินที่แตกต่างกันแต่ที่เหมาะสุดน่าจะช่วงตอนเช้า ผีเสื้อจะเกาะตัวนิ่งตามใบไม้เผื่อพึ่งแดดให้ร่างกายและปีกอบอุ่นแข็งแรง ก่อนออกหาอาหาร เราสามารถใช้อุปกรณ์ดูนกสำรวจได้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่หน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมทางเข้าอุทยานฯ ไปจนถึงจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 25 ผีเสื้อที่พบมากในขณะนี้ได้แก่ ผีเสื้อหนอนคูน ผีเสื้อหางดาบลายจุด ผีเสื้อหางดาบลายขีด ผีเสื้อหนอนใบกุ่ม ผีเสื้อหนอนจำปี และผีเสื้อม้าลายเป็นต้น

นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว หากมีเวลา 1-2 วันสามารถเพิ่มกิจกรรมชมผีเสื้อแห่งป่าปางสีดาได้ในโปรแกรมท่องเที่ยว เริ่มต้นออกเดินทางแต่เช้า เที่ยวตลาด”โรงเกลือ” ตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก รับประทานอาหารอร่อยลิ้น ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ “ประสารทสด๊กก๊อกธม” แหล่งเรียนรู้เรื่องอารยธรรมขอม จากนั้นนั่งรถอีแต๊กชม “ละลุ” ประติมากรรมเสาดินธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากน้ำกัดเซาะดินจนเกิดป็นรูปร่างแปลกตาน่าอัศจรรย์ แล้วเข้าที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา รุ่งขึ้นตื่นแต่เช้าท่องเที่ยวในป่าตะวันออก ชมฝูงผีเสื้อหลากสีหลากสายพันธุ์ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น