8 ก.ย. 2554

วัดสระบัวทองบ้านบัว

วัดสระบัวทองบ้านบัว ตั้งอยู่ที่ อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม แสดงลักษณะเด่นชัดของถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพภายนอกอาคารประดับแว่นแก้วฐานชุกชี ภายในยังคงประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสานที่ (พระมงคลพุทธศิลาทอง (หลวงพ่อศิลาทอง))หาชมได้ยาก โดยในปี 2545 ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)รางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอชียแปซิฟิค (Award of Merit)
จากองค์กรยูเนสโก(UNESCO)ในปี 2545 โดยองค์การยูเนสโก
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น