21 ก.ย. 2554

น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก


น้ำตก " ทีลอซู " น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามสุด ๆ ของไทยแห่งหนึ่ง น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยอยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางประมาณ สามกิโลเมตรคำว่า ” ทีลอซู “ เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ น้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลประมาณ ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยกล้อท้อ โดยลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกโดยประมาณ 500 เมตร โดยไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงถึงสามร้อยเมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบและป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ น้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตก ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามมากและจะมีความสวยงามเป็นพิเศษใน ช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. - 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดู อื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว - ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. - 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเที่ยวแบบไปกลับหรือพักค้างแรม


การเดินทาง 
รถยนต์ 
จากอำเภออุ้มผางใช้เส้นทาง สายอุ้มผาง-แม่สอด ถึงหลักกม.ที่ 161 มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นระยะทาง 30 กม. (สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเข้าน้ำตกทีลอซูต้องติดต่อขอรับใบ อนุญาตเข้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (สป. 7) ได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผางก่อนทุกครั้ง นักท่องเที่ยวต้องยื่น สป. 7 ที่ด่านเดลอ) จากนั้นเดินทางไปตามถนนลูกรังอีก 26 กม. ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางช่วงนี้เป็นทางดิน ควรใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อที่มีสมรรถนะสูงเท่านั้น ในฤดูฝนรถอาจเข้าไม่ได้ และจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 3 กม. จึงถึงตัว

1 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอดมากที่สุดเลย ประเทศไทยของเรา ขอบคุณมากรับ

    ตอบลบ